Asiakasrekisteri tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Goodwiller Oy

Aapistie 1
90220 Oulu
Y-tunnus: 2532512-7

info@goodwiller.fi

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Liiketoimintajohtaja Petteri Närä
petteri.nara@goodwiller.fi

2. Rekisterin nimi

Goodwiller Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisteröityjä henkilötietoja käytetään asiakkaiden tilausten käsittelyyn, tuotteiden postitoimituksiin, palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen sekä yhtiön suoramarkkinointi- ja kampanjatarkoituksiin.

  1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

  • nimi
  • osoite
  • sähköposti
  • puhelinnumero

Asiakastiedot

  • tiedot ostetuista tuotteista
  • asiakkaan/tilaajan IP-osoite

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@goodwiller.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallennetut omat henkilötietonsa.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Kielto voidaan asettaa verkkokauppatilauksen yhteydessä tai erikseen ilmoittamalla osoitteeseen info@goodwiller.fi

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus/kantelu tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma ilmoitus verkkokaupan tilausjärjestelmän kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Goodwiller Oy:n ulkopuolelle. Käyttäessämme markkinoinnissa tai tiedottamisessa kolmansia osapuolia varmistamme, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8. Käsittelyn kesto

Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän jälkeen aineisto hävitetään.
Annettuja tietoja suojataan verkossa:

  • Sähköinen yhteys on SSL -suojattu (Secure Sockets Layer)
  • Annetuista tiedoista syntyvää rekisteriä suojataan palveluntarjoajan toimesta
  • Teknisestä toteutuksesta vastaa Seravo Oy/WP-palvelu, wordpress@seravo.fi

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Käytämme rekisteröidyn tietoja tarvittaessa profilointiin suoramarkkinointia ja markkinatutkimuksia varten. Automaattista päätöksentekoa emme käytä.  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia ja/tai markkinatutkimusta varten. Kielto osoitetaan kirjallisesti rekisterinpitäjälle info@goodwiller.fi

Facebook Comments