FAQ

Onko sinulla kysyttävää Promilless-tuotteista? Tälle sivulle olemme keränneet meiltä usein kysyttyihin kysymyksiin vastauksia. Opit esimerkiksi lisää painetusta älystä sekä Promilless-tuotteiden eroista muihin markkinoiden alkoholitestereihin.

 • Mihin Promillessia tarvitaan?

  Olemme halunneet luoda vastuullisille kuluttajille helpon, luotettavan ja edullisen tavan testata veren alkoholipitoisuus. Itsediagnostiikka on maailmalla kasvava trendi. Missionamme on hyvän jakaminen ja auttaa ihmisiä tekemään itseään ja lähipiiriään hyödyttäviä ratkaisuja ja päätöksiä.

 • Missä Promillessin tuotteet valmistetaan?

  Tuotteet ovat kehitetty Suomessa ja ne valmistetaan Oulussa.

 • Onko tuotteissa parasta ennen -päiväystä?

  Tuotepaketissa on printattu testiin valmistuserästä riippuva parasta ennen päiväys. Biokemiallisia aineita sisältäville testeille taataan tyypillisesti noin 1 vuoden säilyvyysaika.

 • Kuinka nopeasti tulos on luettavissa liuskalta?

  Testissä on kaksi vaihetta: Kahden minuutin kuluessa ensimmäinen liuskalla näkyvä kontrolli-indikaattori varmentaa testiliuskan toimivuuden ja toinen testi-indikaattori ilmoittaa, onko veren alkoholipitoisuus yli vai alle testin raja-arvon. Promilless Zero –tuotteessa testi-indikaattori ilmoittaa, onko veren alkoholipitoisuus nolla promillea vai sen yli.

 • Kuinka luotettavia tuotteet ovat? Ovatko ne sataprosenttisen luotettavia oikein käytettynä?

  Oikein käytettynä testi on erittäin luotettava. Tuotteessa on yhtiön kehittämä ja patentoima luotettavuutta lisäävä ”itsetestaus” toiminnallisuus, jolla jokaisen testitapahtuman yhteydessä varmistetaan, että testiliuska on toimiva ja näin ollen testin antama tulos on luotettava. Tällä tavoin voidaan estää esim. väärästä säilyttämisestä tai vanhentuneen testin käyttämisestä johtuvat virhetulokset.

 • Miksi testitulos on toisilla tummempi kuin toisilla?

  Promilless-testi on hyvin tarkka. Testi mittaa jokaisen kehoa yksilöllisesti, mikä tarkoittaa, että painon, iän ja sukupuolen kaltaisilla asioilla on vaikutusta testitulokseen. Mitattavan biokemiallisen reaktion yksilöllisyyden takia testin väri saattaa olla eräillä tummemman vihreä kuin toisilla. On myös tärkeää, että suussa on testiä otettaessa tarpeeksi sylkeä tarkan tuloksen saamiseksi. Älä tulkitse testiä 2 minuutin jälkeen.

 • Miten tuotteiden toimintavarmuus on testattu?

  Tuotteen toiminnallisuudelle on tehty yhdessä Medfiles Oy:n kanssa suunnitellut kliiniset referenssitestit. Tässä testiohjelmassa ulkopuolisessa riippumattomassa laboratoriossa käytettiin koehenkilöitä ja mitattiin heidän verensä alkoholipitoisuus. Promilletestin antamia tuloksia verrattiin sekä veritesteihin että viranomaiskäytössä olevien alkometrien antamien tuloksiin.

 • Onko tuotteilla ikärajaa?

  Tuotteille ei ole määritelty mitään ikärajaa, mutta alle 18-vuotiaat eivät saa laillisesti pitää hallussaan ja käyttää alkoholituotteita.

 • Mitä painettu äly on? Teknologia tuotteen taustalla?

  Painetun älyn teknologialla voidaan valmistaa älypaperia, jossa on bioantureita, sähköisiä antureita, muita elektroniikan komponentteja tai jopa kokonaisia elektronisia laitteita. Älypaperi mahdollistaa aivan uudenlaisten tuotteiden ja palvelujen kehittämisen. Diagnostiikkatuotteet ovat vain yksi käytännön sovelluskohde näille teknologioille. Yhteistyössä VTT:n kanssa kehitetty teknologia on käynyt läpi pitkän ja vaativan tutkimusprosessin.

 • Mikä ero Promillesilla on muihin alkoholitesteihin?

  Markkinoilla on olemassa muitakin sylkianalyysiin pohjautuvia testiliuskoja, mutta Promilless-testi on ensimmäinen, joka on suunniteltu alusta lähtien kuluttajakäyttöön. Lisäksi tuotteessamme on ainutlaatuinen itsetestaus-toiminnallisuus, joka varmistaa testin toimivuuden ja luotettavuuden.

 • Onko Promilless-testeillä CE-merkki?

  Alkoholitestimme on hyväksytty luokan 1 lääkinnälliseksi laitteeksi ja niillä on lupa käyttää CE-merkkiä. CE-merkki kertoo asiakkaillemme, että alkoholitestimme valmistetaan lääkinnällisten laitteiden standardien mukaisesti. Merkki on osoitus korkeasta laadusta ja testimme sopivuudesta niin kuluttuja-, kuin terveydenhuollon ammattilaiskäyttöön.

Jos et löytänyt vastausta, lähetä oma kysymyksesi

Luethan huollellisesti, ettei kysymykseesi ole jo vastattu. Jätä myös yhteystietosi, jos haluat vastauksen sähköpostiisi. Pyrimme vastaamaan kysymykseesi mahdollisimman pian. Kiitos!

Kysymyslomake
Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Promilless Oy

Yhteystiedot

Typpitie 1
90620 Oulu
040 050 0015
sales@promilless.com
info@promilless.com

Rekisteristä vastaava henkilö

Elina Takaluoma
elina.takaluoma@promilless.com

2. Rekisteröidyt

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Promilless Oy:n asiakasrekistereihin tallennettuja henkilötietoa käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden kertomiseen, markkinointitarkoitukseen sekä yrityksen palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen / suunnitteluun sekä vastaaviin tarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Henkilötunnus

Asiakastiedot

Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@promilless.com

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Promilless Oy:n ja sen jäsenliikkeiden ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen:
 info@promilless.com

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (“cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.