Usein kysyttyä

Miksi tällaisia tuotteita tarvitaan?

Olemme halunneet luoda vastuullisille kuluttajille helpon, luotettavan ja edullisen tavan testata veren alkoholipitoisuus. Itsediagnostiikka on maailmalla kasvava trendi. Missionamme on hyvän jakaminen ja auttaa ihmisiä tekemään itseään ja lähipiiriään hyödyttäviä ratkaisuja ja päätöksiä.

Missä tuotteet valmistetaan?

Tuotteet ovat kehitetty Suomessa ja ne valmistetaan Oulussa.

Mitä painettu äly on? Teknologia tuotteen taustalla?

Painetun älyn teknologialla voidaan valmistaa älypaperia, jossa on bioantureita, sähköisiä antureita, muita elektroniikan komponentteja tai jopa kokonaisia elektronisia laitteita. Älypaperi mahdollistaa aivan uudenlaisten tuotteiden ja palvelujen kehittämisen. Diagnostiikkatuotteet ovat vain yksi käytännön sovelluskohde näille teknologioille. Yhteistyössä VTT:n kanssa kehitetty teknologia on käynyt läpi pitkän ja vaativan tutkimusprosessin.

Kuinka biokemia liittyy tuotteisiin?

Alkoholin havainnointi syljestä ja muista analyyteistä perustuu laajasti tunnettuihin ja käytössä oleviin biokemiallisiin reaktioihin. Kehitetyt biokemialliset musteet painetaan ja annostellaan alustalle, jossa ne reagoivat syljen kanssa ja muodostavat värireaktion, joiden perusteella käyttäjälle annetaan selkeä ja yksiselitteinen informaatio testin tuloksesta.

Markkinoillahan on muitakin sylkitestejä, jotka mittaavat promilleja esim. USAssa?

Markkinoilla on olemassa muitakin sylkianalyysiin pohjautuvia testiliuskoja, mutta Promilless-testi on ensimmäinen, joka on suunniteltu alusta lähtien kuluttajakäyttöön. Lisäksi tuotteessamme on ainutlaatuinen itsetestaus-toiminnallisuus, joka varmistaa testin toimivuuden ja luotettavuuden.

Onko tuotteissa parasta ennen päiväys?

Tuotepaketissa on printattu testiin valmistuserästä riippuva parasta ennen päiväys. Biokemiallisia aineita sisältäville testeille taataan tyypillisesti noin 1 vuoden säilyvyysaika.

Kuinka nopeasti tulos on luettavissa liuskalta?

Testissä on kaksi vaihetta: Kahden minuutin kuluessa ensimmäinen liuskalla näkyvä kontrolli-indikaattori varmentaa testiliuskan toimivuuden ja toinen testi-indikaattori ilmoittaa, onko veren alkoholipitoisuus yli vai alle testin raja-arvon. Promilless Zero –tuotteessa testi-indikaattori ilmoittaa, onko veren alkoholipitoisuus nolla promillea vai sen yli.

Voiko alkoholia olla imeytymässä vereen vaikka tulos näyttäisikin ”ajokunnossa”?

Kyllä, testi näyttää veren alkoholipitoisuuden juuri mittaushetkellä. Testi ei kerro sitä, onko alkoholipitoisuus nousussa vai laskussa. Tutkimusten mukaan nautitun alkoholin imeytymineen vereen tapahtuu vaiheittain siten, että viimeistään tunnin kuluttua kaikki alkoholi on imeytynyt.

Voivatko muut päihteet tai aineet sekoittaa testin?

Tietyt ruokien lisäaineet ja lääkkeiden ainesosat voivat merkittävissä pitoisuuksissa vaikuttaa testin herkkyyteen. Tämän vuoksi käyttöohjeessa korostetaan, että ennen testin suorittamista ei tulisi nauttia mitään syötävää tai juotavaa vähintään 15 minuuttiin.

Kuinka luotettavia tuotteet ovat? Ovatko ne sataprosenttisen luotettavia (oikein käytettynä)?

Oikein käytettynä testi on erittäin luotettava. Tuotteessa on yhtiön kehittämä ja patentoima luotettavuutta lisäävä ”itsetestaus” toiminnallisuus, jolla jokaisen testitapahtuman yhteydessä varmistetaan, että testiliuska on toimiva ja näin ollen testin antama tulos on luotettava. Tällä tavoin voidaan estää esim. väärästä säilyttämisestä tai vanhentuneen testin käyttämisestä johtuvat virhetulokset.

Miten tuotteiden toimintavarmuus on testattu ja kenen toimesta?

Tuotteen toiminnallisuudelle on tehty yhdessä Medfiles Oy:n kanssa suunnitellut kliiniset referenssitestit. Tässä testiohjelmassa ulkopuolisessa riippumattomassa laboratoriossa käytettiin koehenkilöitä ja mitattiin heidän verensä alkoholipitoisuus. Promilletestin antamia tuloksia verrattiin sekä veritesteihin että viranomaiskäytössä olevien alkometrien antamien tuloksiin.

Millaisissa tilanteissa tai millaisessa käytössä tuote/tulos ei ole luotettava?

Mikäli tuotetta käytetään käyttöohjeen vastaisesti esimerkiksi nautitaan alkoholia alle 15 minuuttia ennen testiä. Tuote on vanhentunut tai sitä on säilytetty väärin; tämä voi aiheuttaa biokemiallisten ainesosien aktiivisuuden lakkaamisen. Näissäkin tapauksissa tuotteen itsetestaus-toiminnallisuus ilmoittaa testin käyttökelvottomuuden. Käyttäjä voi toistaa testin uudella kappaleella.

Miten käyttäjä voi varmistua siitä, että tuote toimii ja sen tulokseen voi varmasti luottaa?

Testissä on yksittäisen testiliuskan toimivuuden varmentava, erillinen indikaattori.

Jos käyttäjä kuitenkin saa väärän mittaustuloksen ja toimii sen perusteella, kuka vastaa seurauksista?

Käyttäjä on viime kädessä itse vastuussa testituloksen tulkinnasta ja sen pohjalta tehtyjen päätösten seurauksista. Kannustamme käyttäjää pidättäytymään auton, muiden ajoneuvojen tai työkoneiden käyttämisestä, mikäli hän kokee olonsa vähääkään normaalia poikkeavaksi.

Miksi mittauksen näyttörajoiksi on asetettu juuri 0,2 ja 0,5 promillea?

Olemme tutkineet kuluttajien toivomuksia ja tarpeita testin näyttörajasta. Raja-arvot 0,2 ja 0,5 promillea vastaavat näiden kuluttajien tarpeisiin. Mittaukset auttavat kuluttajia tekemään vastuullisia valintoja.

Miksi Zero -testin mittauksen näyttörajaksi on asetettu juuri 0,0 promillea?

Kuluttajatutkimustemme perusteella on olemassa merkittävä ryhmä ihmisiä, jotka haluavat, ettei heillä ole ollenkaan alkoholia veressä, ennen kuin lähtevät vaikkapa autoilemaan. Halutaan tietää aivan pienetkin määrät. On olemassa myös käyttökohteita, joissa vaaditaan ehdotonta nollatoleranssia. Promilless Zero vastaa näihin tarpeisiin.

Kannustaako tämä optimoimaan alkoholinkäyttöä ajamisen yhteydessä?

Tuotteemme on kehitetty ihmisiä varten, jotka haluavat selvittää veren alkoholipitoisuuden esimerkiksi ennen autoilemaan lähtöä. Emme kannusta ihmisiä ajamaan alkoholin vaikutuksen alaisena, vaan haluamme tarjota tuotteillamme työkalut ajokunnon varmistamiseksi.

Kuka vastaa jos jää kiinni rattijuopumuksesta, vaikka Promilless-testitulos olisi näyttänyt ajokuntoa?

Käyttäjä vastaa aina omasta käyttäytymisestään. Kannustamme kuluttajaa välttämään auton ajamista tai työkoneiden käyttämistä mikäli hän kokee olonsa normaalista poikkeavaksi riippumatta promilletestin antamasta tuloksesta.

Kannustavatko tuotteet ajamaan päihtyneenä?

Päinvastoin, kannustamme ihmisiä varmistamaan oma ajokuntonsa ennen auton rattiin hyppäämistä.

Eikö olisi selvempää olla juomatta mitään, jos ajaa?

Yrityksemme arvojen mukaan kannustamme ihmisiä kaikkiaan vastuulliseen alkoholinkäyttöön. Tuotteidemme avulla käyttäjä voi varmistaa ettei hänen veressään oleva alkoholin määrä ylitä rattijuopumusrajaa tai 0,2 promillea tai ettei hänen veressä ole ollenkaan alkoholia.

Alkoholi on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma. Miksi haluatte rohkaista suomalaisia tissuttelemaan ja juomaan enemmän?

Emme rohkaise ihmisiä juomaan, vaan tarjoamme työkalut ja mahdollisuuden toimia vastuullisesti.

Onko tuotteilla ikärajaa?

Tuotteille ei ole määritelty mitään ikärajaa, mutta alle 18-vuotiaat eivät saa laillisesti pitää hallussaan ja käyttää alkoholituotteita.

Miksi tuotteissa ei ole CE-merkkiä?

EU:ssa ei ole määritelty direktiiviä, joka säätelee ei-lääketieteellisiin tarkoituksiin suunniteltuja diagnostiikkatuotteita. Näinollen CE-merkin käyttö ei ole mahdollista. Tuotteet täyttävät kuluttajasuojalainsäädännön vaatimukset kuluttajille myytävien tuotteiden käyttöturvallisuudesta.